Medlemsansökan i Sturup Flygklubb

Du som vill bli medlem i Sturup Flygklubb fyll i ansökningsformuläret till höger och klicka på "Skicka". Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Sturup Flygklubb och uteslutande användas för administrativa uppgifter inom Sturup Flygklubb. Din medlemsansökan behandlas så snart den nått vår sekreterare.

Om du inte fått någon bekräftelse på din ansökan så sänd en mail till ordforande@sturupflygklubb.se

Tillbaka till medlems- och prisinformation

 

Förnamn *
Efternamn *
Personnummer *
Adress *
Post nummer *
Ort *
Telefon *
E-post *
Medlemskap *
Huvudmedlem
Gästmedlem
Skolmedlem
Gäst skolmedlem
Veteran
Veteran gästmedlem
Stödmedlem
Medlem i annan flygklubb (gästemedlem)
Innehar flygcertifikat *
Flygcertifikat nummer
Certifikat behörigheter
IFR flygtid
Total flygtid *
Jag är intresserad av klubbarbete?