Styrelsen år 2018

Ordförande: Lars Lanker

Kassör och vice ordförande: Mikael Sörensson

Sekreterare: Leif Hansson

Motorflygchef: Erik Persson

Ledamöter: Jan Andersson, Sven – Bertil Bylander, Ulf Strömbeck.

Suppleanter: Bengt-Göran Lindvall, Frank Toth, Mats Persson

Valberedning: Stefan Bader, Ulf Andersson

Revisorer: Stefan Bader, Hans Viklund