Styrelsen år 2019

Ordförande: Mikael Sörensson

Vice ordförande: Mats Persson

Sekreterare: Leif Hansson

Motorflygchef: Erik Persson

Skolchef: Mikael Sörensson

Ledamöter: Jan Andersson, Sven – Bertil Bylander, Ulf Strömbeck, Per Hansson

Suppleanter: Bengt-Göran Lindvall,  Mats Sundvall

Valberedning: Stefan Bader, Ulf Andersson

Revisorer: Stefan Bader, Hans Viklund