Erbjudande

Vill du flyga moderna plan från en flygplats som är öppen 24/7?

Just nu har vi ett erbjudande om att nya medlemmar får gratis utcheckning på något av våra plan. Erbjudandet gäller nya huvudmedlemmar som ansöker om medlemsskap och betalar in medlemsavgiften innan den 31 januari 2018.

Till medlemsansökan!

Sturup flygklubb erbjuder:

  • Basering på ESMS/Malmö Airport, en kontrollerad flygplats som är öppen dygnet runt årets alla dagar.
  • Två moderna plan: en DA-40 TDI G1000 och en PA-28 med Aspen EFIS.
  • Elektroniska flight bags med Garmin Pilot, Jeppesen och Svenska Flygfält.
  • Incitamentssystem som ger billigare flygtimmer ju mer du flyger.
  • Begränsad skolverksamhet för tillgänglighet och möjlighet att boka längre resor.
  • En trevlig klubb.

Utcheckningen på våra plan är till för att du ska känna dig trygg med rutinerna på klubben och på Malmö Airport och för att du ska vara bekväm med utrustningen i planen. Vi inleder med en genomgång på marken och avslutar med ca 30 minuter i luften för att bekanta oss med planet, bansystemet och luftrummet kring flygplatsen.

Erbjudandet om gratis utcheckning gäller för dig som har i) giltigt certifikat, ii) giltigt medical och iii) är behörig att flyga typen. Vill du flyga in dig på typen kan vi rekommendera flyglärare. För vår DA-40 bjuder klubben på en del av inflygningskostnaden.

Till medlemsansökan