Malmö Airport

Välkommen till Malmö Airport!

Vill du besöka oss eller Malmö/Lund med plan så är du varmt välkommen till Malmö Airport (ESMS)! Flygplatsen är kontrollerad och har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Ett tjogotal flygbolag flyger tillsammans över två miljoner passagerare till och från destinationer både i Sverige och utomlands. Till det kommer charter, fraktflyg och allmänflyg.

 

Att flyga till och från Malmö Airport är relativt enkelt. Förutom under rusningstrafik under morgon och kväll, är det inte särskilt trångt vare sig på marken eller i luften. Området är lättnavigerat och flygledarna är vana vid VFR-trafik. Precis som andra flygplatser finns det dock en del lokala förhållanden som är bra att hålla koll på. Som alltid är det aktuell information i AIP och NOTAM som gäller och ingenting annat!

Viktiga navigeringspunkter

Kontrollzonen har fyra in- och utpasseringspunkter. Du kan nästan alltid välja vilken punkt du vill flyga via, beroende på vilket håll du startar åt eller vilken din destination är.

DOMEN är radardomen på Romeleåsen och är lätt att se på avstånd. Tänk på att Romeleåsen sticker upp en del, så flyg inte för lågt. Flera piloter, även hemmahörande på Malmö Airport, vittnar om att det kan vara knepigt att se flygplatsen från DOMEN, i synnerhet om det är lite disigt och vid solnedgång. Mitten av huvudbanan ligger på kurs 240 grader från DOMEN.

SLIMMINGE är gården strax norr om E65:an. Vägen är lätt att identifiera från luften och vållar sällan några problem.

SVEDALA är vägkorset vid fabriksbyggnaden söder om Svedala.

TORUP ligger i skogsdungen öster om golfbanan.

Väntläge OST/EAST ligger väster om Björkesåkrasjön. Ytterligare en bra referenspunkt är gårdsbyggnaden med fyra runda, låga silosar. Väntläget kan ibland vara svårt att hitta. Det är viktigt att ligga öster om sjön för att säkerställa separation till IFR-trafiken till och från flygplatsen.

Väntläge VÄST/WEST är över näset i Fjällfotasjön är oftast inga problem att hitta. Det är viktigt att ligga väster om sjöns östra strandkant för att bibehålla separation till IFR-trafiken till och från flygplatsen.

Hitta till klubben

Begär taxi till flygklubben. Du kommer att instrueras att taxa via YANKEE-HOTEL. Flygklubbens hangar har en stor och tydlig skylt.

Stanna på klubben

Det finns kök med kyl, frys, mikro och kaffekokare i vår lokal. Kontakta oss i god tid innan du planerar att besöka oss, så ordnar vi tillträde till klubbstugan. Vill du parkera ditt plan i vår hangar över natten går det oftast att ordna, annars finns möjlighet att parkera precis utanför hangarporten. OBS! För att kunna passera ut och in i vår klubblokal behöver du få ett accesskort, så kontakta oss innan du kommer hit.

Bränsle
På vår flygklubb finns det såväl 91/96 som Jet A1. Kontakta oss gärna innan ditt besök om du behöver tanka.

Malmö TMA
Luftrummet kring Malmö Airport kan upplevas som komplicerat och det är dessutom vältrafikerat med tidvis mycket trafik på väg till och från Kastrup. Vackra dagar är det också en hel del VFR-trafik i okontrollerat luftrum. Ett par tips:

  • Flyg med marginal i höjdled till klass-C-luftrummet. På vissa ställen ligger trafiken till Kastrup nära “golvet” i kontrollerad luft.
  • Ropa upp Sweden Control även om du inte flyger på färdplan eller tänker flyga i kontrollerad luft. “ESMM ACC sector L” har frekvensen 133.805 för VFR-flygning. Är det mycket trafik i området separeras kanalen, så att det blir lite lugnare på radion.
  • AIP rekommenderar 2 000 fot över centrala Malmö och Lund. Tänk också på att exempelvis Turning Torso i Malmö sticker upp ca 600 fot och vilka krav det ställer på separation i sid- och höjdled.

Start och landning

Innan start ska du ha lämnat en färdplan. Antingen en vanlig ATS-färdplan eller en förenklad färdplan direkt till tornet. Det senare gör du genom att ringa och berätta:

  • Planets registreringsbeteckning
  • Hur många ombord
  • Privat- eller skolflygning
  • Vilken utpasseringspunkt du begär

Ett par tips

  • Landa kort så att du hinner ta av vid första taxibanan
  • Tveka inte att begära bana 11/29 ifall vindförhållandena är knepiga. Malmö Airport är ett riktigt blåshål!

Länkar

Swedavia Malmö Airport: http://www.swedavia.se/malmo/

AIP ESMS

Här kan man lyssna på Sturup TWR och Sweden Control online: http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=esms&icao=esms