Kamerabevakning på Sturups Flygklubb

Orsak
Styrelsen i Sturup Flygklubb anser att kameraövervakning är nödvändig.
Sturup flygklubb har bestämt att den bästa åtgärden för att höja säkerheten i klubbens lokaler och dom som vistas där är att dokumentera det som faktiskt händer i klubbens lokaler.

Syfte
Förhindra skadegörelse och vandalisering av klubbens lokaler och därtill tillhörande utrustning.
Säkerställa att man dokumenterar eventuella övergrepp och/eller incidenter.
Kontrollera att obehörig verksamhet inte förekommer.
Kontrollera att lokalerna inte används till andra föremål än de som stipuleras i handboken.
Kontrollera att obehöriga inte äger tillträde till lokalerna.
Motverka stölder.
Ha översikt över flygplanen i hangaren.
Ha kontroll på huruvida regelboken efterlevs med tanke på motorstart, taxning, tankning och annan hantering av flygplanen inne i hangaren.
Kontrollera att ingen obehörig är i hangaren.

Tillstånd
Då klubben är en ideell förening, och ingen annan än klubbens medlemmar äger tillträde så behövs inget särskilt tillstånd. Tillfälliga besökande anses inte utgöra allmänheten.

Integritetsintrång
Det anses inte förekomma något intrång av integritet, vi har med all tydlighet upplyst om att det finns övervakning, om man inte vill bli filmad så kan man med fördel låta bli att vistas i lokalerna.
Sturup Flygklubb är inte en offentlig plats.

Inspelat material
Styrelsen i Sturup flygklubb har tillgång till materialet som spelas in.
Materialet sparas i sju (7) dagar innan det automatiskt tas bort.
Materialet lagras lokalt på krypterade diskar.
Materialet kan lagras på andra media om det anses nödvändigt för att styrka brott på regler eller andra avtalsbrott.

Åtkomst
Åtkomst sker via webgränssnitt som är skyddat med lösenord.
Webgränssnittet är inte tillgängligt på Internet, men kan nås via dedikerat skyddad krypterad förbindelse.
Denna förbindelse är tillgänglig för Sturup Flygklubbs styrelse genom behovsprövning.

Förfrågan om material
Styrelsen kan i gemenskap och samråd med den som filmas välja att ta bort material om det inte framgår att frågeställaren uppenbart försöker förvanska, dölja , mörka eller på annat sätt spilla bevis.
Förfrågningar om inspelat material kan ställas till security@sturupflygklubb.se.
Vid förfrågning skall Dag, tidpunkt, och person anges, utöver det måste personen som frågar kunna identifiera sig.
Förfrågningar kan komma att ta upp till 14 dagar att behandla.
Upprepade likartade förfrågningar kan ta längre tid att behandla.

Styrelsen – Sturup Flygklubb
23 Sept 2024