Styrelsen år 2023 – 2024

Ordförande: Richard Andersson

Vice-Ordförande: Mikael Sörensson

Kassör: Mats Persson

Sekreterare: Jesper Bergmann

Motorflygchef: Ole Bryde

Skolchef: Mikael Sörensson

Ledamöter: Erik Persson, Per Hansson, Fabian Lorig, Stefan Söderkvist

Valberedning: Fredrik Johansson, Ulf Strömbäck

Revisorer: Ulf Andersson, Anders Karlberg