Styrelsen år 2022

Ordförande: Richard Andersson

Vice-Ordförande: Mikael Sörensson

Kassör: Mats Persson

Sekreterare: Jesper Bergmann

Motorflygchef: Filip Laj

Skolchef: Mikael Sörensson

Ledamöter: Erik Persson, Kristoffer Österlind, Per Hansson, Fabian Lorig

Valberedning: Fredrik Johansson, Ulf Strömbäck

Revisorer: Ulf Andersson, Anders Karlberg