Sturup flygskola

Ta ditt Flygcertifikat på Sturup flygklubb

SE.DTO.0004 Sturup Flygklubb erbjuder utbildning till motorflygcertikat:

 • PPL(A), (Private Pilot Licence, Aircraft)
  PPL (PRIVATE PILOT LICENSE)
  Det ”klassiska” motorflygcertifikatet som ger dig möjlighet att flyga motorflygplan upp till 5.7 ton och 7 personer.- Certifikatet kan byggas på med mörkerbehörighet, instrumentbehörighet, mm.
  – Det är även detta du ska ha om du funderar på en karriär som yrkespilot.
  – Den praktiska utbildningen är 45 flygtimmar med lärare. Ca 2000 kr per flyglektion inkl lärare.
  Pris: ca 95.000 kr
 • LAPL(A), (Light Airplane Pilot Licence, Aircraft)LAPL
  (LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENSE)
  Är en relativt ny certifikatform som är en förenkling av PPL och gäller för flygplan upp till 2000 kg och max 4 personer.- Du kan bygga på med mörkerbehörighet, men inte så mycket ytterligare.
  – Det är samma teoriutbildning och prov som för PPL, men i stället för 45 tim flyger du 30 tim. Ca 2000 kr per flyglektion inkl lärare.
  Pris: ca 65.000 kr
 • NQ, Mörkerflygning (tilläggscertifiering till båda ovanstående). Ca 2000 kr per flyglektion inkl lärare.
  Pris: Teori 2500 kr ca 5 tim flygning ca 15000 kr

För att få påbörja utbildningen krävs att man fyllt 17 år, är medlem i klubben samt att man genomgår en flygläkarundersökning. För att säkerställa att det inte finns förhinder för att söka ut certifikatet vid färdig utbildning begär sökande även ett utdrag från brottsregistret.

Kostnaden för att ta ett PPL är ca 95 000 kronor och ett LAPL ca 65 000 kronor. Utbildningen tar normalt ca 1 år, du kan göra detta på längre också i egen takt. Du behöver inte betala att på en gång utan. Dessa kostnader kommer du att betala efter varje flyg tillfälle. Och teori paket inkl lektionsmaterial på distans 9500 kronor är engångsbelopp. Kostnader för Transportstyrelsens teoriprov och medical tillkommer.

Teori
Teoriutbildningen sker huvudsakligen på distans i samarbete med www.flygcert.com och innehåller nio ämnen;

 • Luftfartyg (uppbyggnad och funktion av flygplan)
 • Aerodynamik
 • Meteorologi
 • Flygradiotelefoni
 • Flygoperativa procedurer
 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Navigation
 • Prestanda och färdplanering
 • Human factors
  Pris Teorilektioner 9500 kr inkl material.

Praktik
Praktiska flygutbildningen genomförs i klubbens PA28 181 Archer III parallellt med teorin och är förlagd på Sturup flygklubb.
– För PPL krävs minst 45 tim flygtid varav minst 25 tim DK (lärare ombord) och minst 10 tim EK (ensamflygning).
– För LAPL krävs minst 30 tim flygtid varav minst 15 tim DK och minst 6 tim EK.
– För NQ krävs minst 5 tim flygtid varav minst 3 tim DK.

I den praktiska flygutbildningen ingår bl a;

 • Daglig tillsyn av flygmaskinen
 • Taxning och hantering på marken på olika typer av flygplatser
 • Stigning och motorplané, planflykt och glidflykt
 • Flygning i sakta fart, stall och vikning
 • Svängar, normala och branta
 • Start och landning
 • Bedömnings-/nödlandningsträning
 • Förfarande i trafikvarvet vid olika typer av flygplatser
 • Navigationsövningar

Examination/delprov
– För att få påbörja EK-flygning genomförs teoretiskt samt praktiskt prov i flygradiotelefoni samt ett teoretiskt ”EK-prov” för att säkerställa att fullgod kunskap erhållits inför ensamflygning.
– Teoriproven skrivs på klubben och måste vara godkända inför EK-långnavövningen.
– När flyglärare tillsammans med Skolchefen bedömer att uppflygning kan ske kontaktas av Transportstyrelsen utsedd kontrollant för praktiskt prov.

Intresseanmälan