Hitta hit

Vill du besöka oss, Malmö, Lund eller Öresundsregionen med plan så är du varmt välkommen till Malmö Sturup Airport (ESMS). Flygplatsen är kontrollerad och har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Att flyga till och från ESMS är relativt enkelt. Förutom under rusningstrafik under morgon och kväll, är det inte särskilt trångt vare sig på marken eller i luften. Området är lättnavigerat och flygledare är vana vid VFR-trafik. Precis som andra flygplatser finns det dock en del lokala förhållanden som är bra att hålla koll på. Som alltid är det aktuell information i AIP och NOTAM som gäller.

Obs! Tänk på att du behöver lämna en ATS-färdplan innan start och för att för att flyga in i kontrollzonen! Antingen en vanlig ATS-färdplan eller en förenklad färdplan direkt till tornet.

Viktiga navigeringspunkter

Kontrollzonen har fyra in- och utpasseringspunkter: DOMEN, SLIMMINGE, SVEDALA och TORUP. Du kan nästan alltid välja vilken punkt du vill flyga via, beroende på vilket håll du startar åt eller vilken din destination är.

Vänteläge / Holding

Eftersom IFR-traik ofta prioriteras kan du behöva ligga i vänteläge.

Väntläge OST/EAST ligger väster om Björkesåkrasjön. Ytterligare en bra referenspunkt är gårdsbyggnaden med fyra runda, låga silosar. Väntläget kan ibland vara svårt att hitta. Det är viktigt att ligga öster om sjön för att säkerställa separation till IFR-trafiken till och från flygplatsen.

Väntläge VÄST/WEST är över näset i Fjällfotasjön är oftast inga problem att hitta. Det är viktigt att ligga väster om sjöns östra strandkant för att bibehålla separation till IFR-trafiken till och från flygplatsen.

Taxi till klubben

Begär taxi till flygklubben (JULIET-BRAVO). Du kommer att instrueras att taxa via YANKEE-HOTEL-JULIET Flygklubbens hangar har en stor och tydlig skylt.

Stanna på klubben

Det finns kök med kyl, frys, mikro och kaffekokare i vår lokal. Kontakta oss i god tid innan du planerar att besöka oss, så ordnar vi tillträde till klubbstugan. Vill du parkera ditt plan i vår hangar över natten går det oftast att ordna, annars finns möjlighet att parkera precis utanför hangarporten. OBS! För att kunna passera ut och in i vår klubblokal behöver du få ett accesskort, så kontakta oss innan du kommer hit.

ESMS

Start- och landningsbanor

ESMS har två banor: RWY 17/35 och RWY 11/29.

RWY 17/35 är en asfaltsbana på 2800m som är 45m bred. Banan har belysning, PAPIs och ILS.

RWY 11/29 är en lite mindre asfaltsbana på 799m som är 18m bred. Eftersom banan inte har banbelysning går den bara att använda för VFR-flygning på dagtid.

Tveka inte att begära bana 11/29 ifall vindförhållandena är knepiga.

Frekvenser

STURUP TOWER – 118.805

STURUP ATIS – 129.280

SUP (VOR/DME) – 113.00

Malmö TMA

Luftrummet kring ESMS kan upplevas som komplicerat och det är dessutom vältrafikerat med tidvis mycket trafik på väg till och från Kastrup (EKCH). Vackra dagar är det också en hel del VFR-trafik i okontrollerat luftrum.

Ett par tips

Flyg med marginal i höjdled till klass-C-luftrummet. På vissa ställen ligger trafiken till Kastrup nära “golvet” i kontrollerad luft.

Ropa upp Sweden Control även om du inte flyger på färdplan eller tänker flyga i kontrollerad luft. “ESMM ACC sector L” har frekvensen 133.805 för VFR-flygning. Är det mycket trafik i området separeras kanalen, så att det blir lite lugnare på radion.

AIP rekommenderar 2 000 fot över centrala Malmö och Lund. Tänk också på att exempelvis Turning Torso i Malmö sticker upp ca 600 fot och vilka krav det ställer på separation i sid- och höjdled.

Tanka

På vår flygklubb finns det såväl 91/96 som Jet A1. Kontakta oss gärna innan ditt besök om du behöver tanka.