SE-MLM är vår Piper PA28-180 som är tillverkad år 2000.

Flygplanet är utrustat med 2 COM, ADF, 2 VOR, ILS, DME, GPS en GTN 650 och en GNS430, Transponder, Autopilot, Intercom, samt Aspen EFIS digital display.

Tillåten för mörker och IFR.