Styrelse 2023-2024

Ordförande Rickard Andersson (ordforande (at) sturupflygklubb.se)
Vice-Ordförande Mikael Sörensson
Kassör Mats Persson (kassor (at) sturupflygklubb.se)
Sekreterare Jesper Bergmann (info (at) sturupflygklubb.se)
Motorflygchef Ole Bryde (motorflygchef (at) sturupflygklubb.se)
Skolchef Mikael Sörensson (flygskola (at) sturupflygklubb.se)
Ledamöter Erik Persson, Per Hansson, Stefan Söderkvist
Valberedning Fredrik Johansson, Ulf Strömbäck
Revisorer Ulf Andersson, Anders Karlberg

Kontaktuppgifter

E-post: info (at) sturupflygklubb.se

Org.nr: 847000-2737

Besöksadress
Västerlångvägen 9
233 71 Malmö-Sturup

Fakturaadress
Sturup Flygklubb
Kund-id FRX3844
FE 301
105 69 Stockholm

eller faktura via epost: kassor (at) sturupflygklubb.se