Cirka 30 timmar instrument flygtid under instruktion. Cirka 34 timmars blocktid. Och detta är ett ca då detta beror på din egna bakgrund som pilot.